Bestellen en levering


01. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Alles Kids. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten ls er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Alles Kids) om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van Alles Kids en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

02. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Alles Kids zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Alles Kids heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internetsite van Alles Kids is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en Alles Kids komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Alles Kids gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


05. Aflevering/Levertijd
Alles Kids streeft ernaar om binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Alles Kids is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. Alles Kids zorgt voor bezorging per TNT Pakketpost of DHL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Alles Kids is niet verantwoordelijk voor door post zoek geraakte bestellingen Alles Kids is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Alles Kids gedragen. Nederlandse verzendingen zijn €3.95.